brand-logo
Bao bì đóng gói
MAP Tray - SYM500
MAP Tray - SYM500

- Chất liệu:  Polypropylene  -  PP
- Sử dụng với công nghệ đóng...

MAP Tray - SYM501
MAP Tray - SYM501

- Chất liệu:  Polypropylene  - PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp...

MAP Tray - SYM502
MAP Tray - SYM502

- Chất liệu:  Polypropylene  -  PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp...

MAP Tray - SYM503
MAP Tray - SYM503

- Chất liệu:  Polypropylene  -  PP
- Sử dụng với công nghệ đóng...

MAP Tray - SYM504
MAP Tray - SYM504

- Chất liệu:  Polypropylene  -  PP