brand-logo
Bao bì đóng gói
Retort Tray - SYR001
Retort Tray - SYR001

- Chất liệu: PP/TIE/EVOH/TIE/PP
- Khả năng ngăn cản sự thẩm thấu...

Retort Tray - SYR002
Retort Tray - SYR002

- Chất liệu: PP/TIE/EVOH/TIE/PP
- Khả năng ngăn cản sự thẩm thấu...

Retort Tray - SYR003
Retort Tray - SYR003

- Cấu trúc chất liệu: PP/TIE/EVOH/TIE/PP
- Khả năng ngăn cản sự thẩm thấu khí oxi do chất...

Retort Tray - SYR004
Retort Tray - SYR004

- Cấu trúc chất liệu: PP/TIE/EVOH/TIE/PP
- Khả năng ngăn cản sự thẩm thấu khí oxi do chất...

Retort Tray - SYR005
Retort Tray - SYR005

- Cấu trúc chất liệu: PP/TIE/EVOH/TIE/PP
- Khả năng ngăn cản sự thẩm thấu khí oxi do chất...