brand-logo
Bao bì đóng gói
FOAM TRAY - SYM4
FOAM TRAY - SYM4

Ứng dụng cho đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh
- Thịt heo, bò, gà,...
-...

FOAM TRAY - SYM5
FOAM TRAY - SYM5

Ứng dụng cho đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh
- Thịt heo, bò, gà,...
-...

FOAM TRAY - SYM6
FOAM TRAY - SYM6

Ứng dụng cho đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh
- Thịt heo, bò, gà,...
-...

FOAM TRAY - SYM12
FOAM TRAY - SYM12

Ứng dụng cho đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh
- Thịt heo, bò, gà,...
-...

FOAM TRAY - SYM14
FOAM TRAY - SYM14

Ứng dụng cho đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh
- Thịt heo, bò, gà,...
-...