Những bao bì phù hợp với sản phẩm thực phẩm của bạn? Vâng, có nhiều loại để lựa chọn, từ thủy tinh, giấy, tôn cho đến nhựa. Tuy nhiên, không phải tất cả các bao bì thực phẩm đều giống nhau. Tất cả đều có lợi ích của họ và một số nhược điểm là tốt.

Bạn cần suy ngẫm về hai điểm chính trong khi xác định bao bì thực phẩm phù hợp:
- Bao bì phải giữ an toàn cho sản phẩm thực phẩm cụ thể của bạ
- Thu hút khách hàng.

Là một doanh nghiệp hiểu biết, bạn cũng muốn bao bì thực phẩm của mình phù hợp với các hoạt động quản lý chất thải và môi trường, nhưng sự thật phũ phàng là một vật liệu đóng gói không đánh dấu vào tất cả các hộp này.

Rốt cuộc, chúng thay đổi bởi các thuộc tính nhất định được xác định bởi:
- Chất liệu bao bì
- Thiết kế
- Loại thực phẩm được đóng gói
- Hạn sử dụng
- Điều kiện bảo quản
- Sự tiện lợi khi sử dụng
- Thông tin xử lý sau khi dùng
- Chi phí liên quan đến sản xuất và phân phối.

Thông tin tham khảo từ nhiều nguồn