Các sản phẩm được đổi hàng 

•    Việc đổi sản phẩm phải được thực hiện khi có sự sai khác hoặc lỗi sản phẩm do nhà cung cấp
•    Sản phẩm vẫn còn trong trạng thái ban đầu, có đầy đủ nhãn mác, thiết bị và phụ kiện đi kèm.
•    Sản phẩm không qua sửa chữa, tháo lắp, bị bẩn hoặc hư hỏng.
•    Hoàn trả sản phẩm có bao bì đầy đủ, có tên và mã sản phẩm bên ngoài.
•    Hoàn trả sản phẩm cùng hóa đơn, chứng từ có liên quan trong quá trình mua sản phẩm.

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.