Các sản phẩm được đổi hàng 

•    Việc đổi sản phẩm phải được thực hiện khi có sự sai khác hoặc lỗi sản phẩm do nhà cung cấp
•    Sản phẩm vẫn còn trong trạng thái ban đầu, có đầy đủ nhãn mác, thiết bị và phụ kiện đi kèm.
•    Sản phẩm không qua sửa chữa, tháo lắp, bị bẩn hoặc hư hỏng.
•    Hoàn trả sản phẩm có bao bì đầy đủ, có tên và mã sản phẩm bên ngoài.
•    Hoàn trả sản phẩm cùng hóa đơn, chứng từ có liên quan trong quá trình mua sản phẩm.