Tuỳ loại hàng hoá mà khách hàng thanh toán từ 50% - 80% giá trị đơn hàng sau khi ký hợp đồng.

Phần còn lại khách hàng thanh toán sau khi nhận hàng và được hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của công ty Saya Pack

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, quý khách phải làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của chúng tôi sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.