brand-logo
Bao bì đóng gói
MAP Tray - SYM016
MAP Tray - SYM016

- Cấu trúc chất liệu: PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp để hâm...

MAP Tray - SYM015
MAP Tray - SYM015

- Cấu trúc chất liệu: PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp để hâm...

MAP Tray - SYM014
MAP Tray - SYM014

- Cấu trúc chất liệu: PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp để hâm...

MAP Tray - SYM511
MAP Tray - SYM511

- Cấu trúc chất liệu: PP
- Sử dụng với công nghệ đóng gói MAP
- Thích hợp để hâm...