brand-logo
Giải pháp đóng gói
OLYMPIA ROTARY - MAP/SKIN
  • Thông tin kỹ thuật
  • Chức năng

Mẫu Olympia PRO được phát triển để dễ dàng đóng gói thực phẩm trong các khay được định hình sẵn. Cấu hình bán tự động với bàn xoay và hai buồng chân không, tối đa hóa sản xuất! Trên thực tế, trong chu kỳ đóng gói, ngăn kéo thứ hai có thể được tải và dỡ hàng, giúp tăng năng suất; Tất cả là nhờ một bộ máy cực kỳ đáng tin cậy và dễ vận hành.

 

Đóng gói và bảo quản thực phẩm theo hai công nghệ riêng biệt:
Hàn dán & Thổi khí MAP
Hàn dán & Hút chân không - SKin Pack

 

Liên hệ
Hiệu quả sử dụng

Kéo dài thời gian sử dụng của Thực phẩm

Ứng dụng

Nhà máy sản xuất thực phẩm, Bếp trung Tâm, Cơ sở kinh doanh thực phẩm

Vật tư đóng gói

Khay MAP & Màng Hàn dán  - Khay Skin & Màng Skin