brand-logo
Giải pháp đóng gói
SHARK _ Vacuum/ MAP/ Skin
  • Thông tin kỹ thuật
  • Chức năng

Máy tạo hình nhiệt Shark được phát triển cho những người dùng có không gian hạn chế trong khi không muốn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu suất. Trong vòng chưa đầy bốn mét, chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp tất cả công nghệ cần thiết để xác định một máy chuyên nghiệp cung cấp bao bì da, bầu không khí đã được sửa đổi, chân không hoặc chỉ niêm phong. Các mô hình này hoạt động với các kích thước tối đa sau:
- Dải phim (mm) ≤ 440/640
- Bước tiến (mm) ≤ 300/400/600
- Chiều sâu (mm) ≤ 120/140/200
- 300/700/1000 ≤ Diện tích xếp hàng (mm) ≤ 1000/1500/6000

Đóng gói và bảo quản thực phẩm theo hai công nghệ riêng biệt:
- Hàn dán & Thổi khí MAP
- Hàn dán & Hút chân không 
- Hàn dán & Hút chân không - SKin Pack

 

Liên hệ
Hiệu quả sử dụng

Kéo dài thời gian sử dụng của Thực phẩm

Ứng dụng

Nhà máy sản xuất thực phẩm, Bếp trung Tâm, Cơ sở kinh doanh thực phẩm

Vật tư đóng gói

Bottom Film: Rigid or Flexible Film & Top Film: Flexible Film