CÔNG NGHỆ EQUILIBRIUM MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING

Công nghệ đóng gói khí cải tiến cân bằng (EMAP) là một kỹ thuật được sử dụng để kéo dài thời hạn sử dụng của trái cây và rau quả tươi. EMAP có thể được định nghĩa là sự thay đổi khí quyển bên trong bao bì đạt được bằng quá trình hô hấp của sản phẩm và thải khí qua bao bì. Điều chỉnh lượng khí oxy (O2), cacbonic (CO2) và độ ẩm bên trong bao bì ở nhiệt độ bảo quản thích hợp, bao bì cải tiến khí quyển cho phép sản phẩm tồn tại lâu hơn bằng cách trì hoãn quá trình hô hấp, quá trình chín và sản xuất ethylene. Đối với EMAP thuận lợi, cần biết các đặc tính nội tại của trái cây và rau quả tươi, tính thấm của màng và thiết kế bao bì tối ưu.