MÁY TIỆT TRÙNG  - HISAKA - JAPAN

Đây là một máy tiệt trùng rất linh hoạt, không chỉ giảm thiểu sự thay đổi nhiệt độ bằng cách thay đổi hướng của dòng nước, mà còn có thể chọn kiểu xoay (tùy chọn) có thể được áp dụng cho các thực phẩm có kích thước lớn và túi thương mại.

Sự phân tán của dòng nước đồng đều
Bằng cách chuyển hướng dòng nước trong bể tiệt trùng, dòng nước đồng đều theo mọi hướng sẽ đạt được. Hệ thống lý tưởng để phân tán dòng nước đến trung tâm của mỗi khay sản phẩm giúp tiệt trùng đồng đều.

Nhiệt độ cao và xử lý nhanh chóng
Bằng cách chuẩn bị trước nước nóng và nhiệt khử trùng từ nhiệt độ cao, cho phép khử trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn.

Hỗ trợ cho gói thực phẩm kích thước lớn và túi thương mại theo kiểu xoay (tùy chọn)
Trong trường hợp là máy loại tĩnh, thực phẩm có độ nhớt cao sử dụng hộp cỡ lớn và túi thương mại khó có thể gia nhiệt tiệt trùng đến trung tâm trong thời gian ngắn. Bằng cách khuấy với chuyển động quay, thực phẩm có độ nhớt cao có thể được làm nóng đồng nhất đến trung tâm trong thời gian ngắn và được khử trùng hiệu quả.

Tương thích với các bao bì thực phẩm chứa có chứa không khí
Đối với bao bì thực phẩm chứa không khí, xử lý với các điều kiện tối ưu bao gồm nhiệt độ chuẩn bị của thùng nước nóng, nhiệt độ xử lý, đường cong nhiệt độ và đường cong áp suất (hệ thống xử lý thùng chứa có chứa không khí).

 

Công nghệ điều khiển có kinh nghiệm tích luỹ
Thông qua AMMU (Công cụ thiết lập mẫu) để thiết lập và đăng ký các điều kiện tiệt trùng theo kế hoạch để tiệt trùng thực phẩm (tương thích với HACCP). Hệ thống lý tưởng để ngăn chặn sai lầm của hoạt động cài đặt bằng cách gọi điều kiện tiệt trùng tốt nhất bằng thẻ mẫu chỉ bằng một lần chạm, có thể tương ứng từ một thiết bị tiệt trùng với hoạt động không người lái trong nhà máy (Hệ thống FA).
Hệ thống xử lý  bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc chứa không khí thế hệ mới cải tiến
Các bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc có chứa không khí
 được xử lý bằng một hệ thống tiên tiến.
- Hệ thống xử lý bao bì dạng khay/ cốc chứa không khí thế hệ tiếp theo được cấp bằng sáng chế (GGG).
Là người tiên phong trong lĩnh vực hệ thống xử lý
bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc , Hisaka đã được đánh giá cao về thành tích chuẩn bị và khử trùng nhiều loại bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc có chứa không khí.
Áp dụng công thức lý thuyết tính toán nhiệt dựa trên dữ liệu thực tế từ các hệ thống xử lý phát triển hơn nữa và bằng cách tính toán nhiệt độ của sản phẩm trong
bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc chưa không khí , chúng tôi có thể mô phỏng những thay đổi tinh vi trong áp suất không khí của bao bì dạng khay/cốc, làm cho khả năng chính xác và độ lặp lại cao. điều khiển áp suất.
Chuẩn bị và tiệt trùng mà không làm biến dạng nhiều loại 
bao bì thực phẩm dạng khay/ cốc chứa không khí.

Phần mềm ứng dụng công nghệ dựa trên truyền nhiệt được trau dồi từ rất nhiều thành tựu và dữ liệu.

Tương ứng với HACCP
Sử dụng các hoạt động tối ưu để đảm bảo hệ thống HACCP được thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả.