brand-logo
Bao bì đóng gói
MÀNG ĐỊNH HÌNH VACUUM
MÀNG ĐỊNH HÌNH VACUUM

Màng nhựa định hình được sử dụng cho đóng gói các thực phẩm từ...

MÀNG ĐỊNH HÌNH SKIN
MÀNG ĐỊNH HÌNH SKIN

Màng nhựa định hình được sử dụng cho đóng...

MÀNG ĐỊNH HÌNH MAP
MÀNG ĐỊNH HÌNH MAP

Màng nhựa định hình được sử dụng cho đóng gói các thực phẩm từ...

MÀNH HÀN DÁN SKIN
MÀNH HÀN DÁN SKIN

- Phù hợp cho bao bì chân không -Vacuum Skin Pack
- Sử dụng trực tiếp...

MÀNG HÀN  DÁN VACUUM
MÀNG HÀN DÁN VACUUM

- Ứng dụng cho bao bì chân không -Vacuum Pack
- Sử dụng trực tiếp...